WebApi.no

Webapi.no er en tjeneste som samler ulike datakilder og tilgjengeliggjør de i et moderne format. Alle endepunktene returnerer JSON og alle endepunktene er dokumentert gjennom swagger. Under finner du noen eksempler på data du kan få gjennom webapi.no.

Dersom du bomber api'et med forespørsler så vil du bli stengt ute av tjenesten. Mellomlagre data lokalt der det er fornuftig. Dersom du vil ha ut mye data, så ta kontakt (stian(at)stian.net) i stedet for å skrape api'et for å ta ut alt.