WebApi.no

Åpent rest api

Dokumentasjon (swagger)

Noen eksempler

{{ex.name}} https://webapi.no/api/v1{{ex.url}}
url
{{test.response.status}} {{test.response.statusText}} ({{test.timeTaken}} ms)
{{test.response.data|json}}
{{test.response.status}} {{test.response.statusText}}